: 0216 504 11 50-0553 988 20 85 - : 0532 638 04 19

MİRAS HUKUKUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?


**ZÜMRE SİTEMİ
**MİRASÇILIKTA EVLATLIĞIN MİRAS HAKKI
**DEVLETTİN MİRASÇILIKTAKİ YERİ

Mirasçılık hakkının tespiti bakımından ilk yapılacak işlem veraset ilamı çıkarmaktır. Mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemesinde alınmakla birlikte yeni kanun gereğince noterden de Mirasçılık belgesi alınmaktadır. Uygulamada daha pratiktir.
Mirasçılık belgesi ile Mirasçılar tereke üzerinde hak sahibi olduklarını kanıtlarlar. Mirasçılık belgesinde hak oranları belirlidir. Bu belgede Mirasçılar tereke malları üzerinde işlem yapma yetkisine hak kazanır.

MİRAS HUKUKUNDA PAYLAŞIM NASIL OLUR?

Miras hakkı kanuni mirasçılık ve atanmış mirasçı olmak üzere iki bölüme ayrılır. 
Kanuni mirasçıların saklı payları bulunması nedeniyle mirasbırakanın bile bu tür ölüme bağlı tasarruflarda bulunarak bu saklı paylara dokunması yasaktır. Kanuni mirasçıların hak paylarının belirlenmesinde Türk Medeni Kanunu zümre sistemini öngörmüştür.

Zümre sistemi ölene yakınlık derecelerine ilişkindir. Ölen kişinin en yakını onun alt soyudur.(çocuklar,torunlar, torunlarının çocukları, çocuklarının torunları)

Miras bırakanın alt soyu 1. Zümreyi oluşturur. Üst soylarda mirasbırakana yakınlıklarına göre belirlenirler. Mirasbırakanın ana ve bası ile kardeşler, yeğenler,bunların çocukları,torunları ve devamı 2. Zümre Mirasçılarıdır.

3. Zümrede , ölenin büyükana ve büyükbabaları ile bunların çocukları yani amca ,dayı hala, teyze, kuzen ve devamında oluşmaktadır.

4.Zümrede ise büyükana ve büyükbabanın ana ve babaları ile bunların alt soyları yer alır. ANCAK KANUN BU 4. ZÜMREYE KANUNİ MİRAS HAKKI TANIMAMAKTADIR.
Miras öncelikle 1. zümre arasında paylaştırılmaktadır. 2.Zümrenin pay alması ancak 1. Zümrede kimsenin bulunmaması halinde mümkün olur. EVLATLIK 1. ZÜMREDE YER ALIR VE SAKLI PAY SAHİBİDİR. YİNE BELİRTMEK GEREKİRSE DEVLETTE 1. ZÜMRE MİRASÇI SIFATINI TAŞIMAKTADIR. YANİ VEFAT EDENİN HİÇ BİR YAKINI YOKSA MİRAS DEVLETE KALIR.

Av. CELAL GÜRBÜZ.


Pendik Avukatı, Pendik Boşanma Avukatı, Kurtköy Avukatı, Kurtköy Boşanma Avukatı, Miras Avukatı ,Pendik Miras Avukatı, Kurtköy Miras Avukatı, Tuzla Miras Avukatı, Sultanbeyli Miras Avukatı, İstanbul Boşanma Avukatı, İstanbul Miras Avukatı, Kartal Boşanma avukatı, Kartal Miras Avukatı. Pendik-Kurtköy icra Avukatı. Boşanma Avukatı, İcra Avukatı, Miras Avukatı.

2022 © Gürbüz Hukuk Bürosu | Pendik Kurtköy Avukat -Yenişehir Avukat -Uydukent Avukat 0216 504 11 50 ( 0532) 638 04 19 | İstanbul Pendik Avukatlar | Kurtköy Hukuk Bürosu I Pendik Miras Avukatı | Pendik Ceza Avukatı |Pendik Avukatları-Pendik Avukat numaraları | Tuzla Avukat | İş kazası

Yol Tarifi