: 0216 504 11 50-0553 988 20 85 - : 0532 638 04 19

Gayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye'de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.

Gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmakta olan hukuk büromuzun bu alanda verdiği dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Ecrimisil davaları

2.    Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları

3.    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

4.    İpotek ihtilaflarından doğan davalar

5.    İstihkak davaları

6.    İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

7.    Kamulaştırma davaları

8.    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

9.    Kira bedelinin tespiti davaları

10.  Önalım (şüfa) davaları

11.  Tapu iptal ve tescil davaları

12.  Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

13.  Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

14.  Tahliye davaları 

Danışmanlık Hizmetleri

1.    Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

2.    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

3.    Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık

4.    Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri

5.  İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

6.  İpotek ve rehin tesisi işlemleri

7.  İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

8.  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

9.  Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

10. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

11. Yönetim planı hazırlanması

 

2024 © Gürbüz Hukuk Bürosu | Pendik Kurtköy Avukat -Yenişehir Avukat -Uydukent Avukat 0216 504 11 50 Deport durdurma Avukatı-Tuzla Geri Gönderme Merkezi Avukat | İstanbul Pendik Avukatlar | Kurtköy Hukuk Bürosu I Pendik Miras Avukatı | Pendik Ceza Avukatı |Pendik Avukatları-Pendik Avukat numaraları | Tuzla

Yol Tarifi