: 0216 504 11 50-0553 988 20 85 - : 0532 638 04 19

Şirketler Hukuku

Hukuk Büromuz, şahıslara verilen Avukatlık Hizmetleri yanında, şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde yoğunlaşmış olduğundan, büromuzda şirketlerin mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler verilmektedir.

Hukuk Büromuzca şirketlere verilen hizmetleri, Dava ve İcra Takibini kapsayan Avukatlık Hizmetleri ve Müşavirlik bazında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri olarak özetlemek mümkündür

Avukatlık hizmetleri, şirketlerin davalarda temsilini ve şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerini kapsamaktadır. Buna göre avukatlık Hizmetleri, şirketler tarafından açılacak veya şirket aleyhine açılmış her türlü davalarla şirketlerin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi davalarda şirketlerin temsili ; İhtilaflı konularda şirketlere hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve şirket vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmektir.

Danışmanlık hizmetleri ise, şirketlerin İnsan Kaynakları ve Personel departmanında kullanılmakta olan tüm dokümanların tek tek gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve projelendirilmesi ve başta İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere, tüm İş Kanunları, Yönetmelikler ve sair bağlı mevzuata yönelik her türlü denetimin yapılması ve bu departmanların işleyişinin revize edilmesi ile daha efektif olarak çalışma yaşamının içinde yer almasının sağlanmasına yönelik çalışmalar ile şirketlerin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı bir hukuki süreçte işlemesi için gerekli hukuki denetimler ve incelemeler sonucu eksik veya hatalı olduğu tespit olunan olguların revize edilmesi, gerekenlerin yeniden hazırlanması şeklindeki çalışmalardır. 

Bu çalışmalarla şirketlerde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nihai amaç şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel bir nevi koruyucu hekimlik görevi üstlenmek ve " koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti " verebilmek ve bu suretle şirketlerin sağlıklı gelişmesine katkı yapabilmektir.

2024 © Gürbüz Hukuk Bürosu | Pendik Kurtköy Avukat -Yenişehir Avukat -Uydukent Avukat 0216 504 11 50 Deport durdurma Avukatı-Tuzla Geri Gönderme Merkezi Avukat | İstanbul Pendik Avukatlar | Kurtköy Hukuk Bürosu I Pendik Miras Avukatı | Pendik Ceza Avukatı |Pendik Avukatları-Pendik Avukat numaraları | Tuzla

Yol Tarifi